Powrót do Wiedza i porady
BTA – powtarzalna jakość

BTA – powtarzalna jakość

Łożyska toczne są tylko z pozoru prostymi mechanizmami. Ich wewnętrzna budowa, bardzo duża wrażliwość na dokładność wykonania, rodzaj użytych materiałów, sposób obróbki cieplno-chemicznej elementów składowych, stawia przed nami wyzwania, co i w jaki sposób należy skontrolować, aby zapewnić ich powtarzalną jakość.
Jakość łożysk bezpośrednio związana jest z jakością materiałów, z których zostały one wykonane, procesem obróbki cieplno-chemicznej oraz dokładność wykonania wszystkich elementów. W procesie kontroli jakości uwzględnione zostały analizy częstotliwości typowych uszkodzeń. Na bazie analizy PARETO opracowane zostały plany jakości mające na celu realizację zasady ciągłego doskonalenia. Aby w pełni wykorzystać potencjał Statystycznej Kontroli Jakości należy, więc uwzględnić wiele parametrów zarówno materiałowych jak i geometrycznych. Ważną kwestią jest dobór metod badawczych, tak aby skutecznie wykrywać niezgodności.

Badanie parametrów geometrycznych – wymiary i chropowatość powierzchni

Łożyska charakteryzują się bardzo wąskimi przedziałami tolerancji wykonania. Do kontroli wymiarów typowych łożysk i piast koła należy więc stosować urządzenia pomiarowe dające możliwość pomiarów geometrycznych z dokładnością do tysięcznych części milimetra, czyli mikrometrów. Istotna jest również chropowatość bieżni łożyska. Sposób obróbki, dokładność wykonania ostatnich operacji docierania będzie miał istotny wpływ na opory tarcia elementów tocznych, zbyt duże opory będą powodowały podniesienie temperatury pracy łożyska i w efekcie przyspieszone zużycie.

Badanie kształtu – kołowość i cylindryczność

Błędy kształtu cylindryczności lub walcowości powodują zniekształcenia bieżni łożyska, spiętrzenie naprężeń oraz zakleszczenie części tocznych. Prowadzi to w rezultacie do szybkiego zużycia łożyska. W procesie badań i kontroli używane są urządzenia umożliwiające odwzorowanie powierzchni bieżni elementów tocznych z dokładnością do 0,01 mikrometra! Badania kształtu mają decydujące znaczenie dla wykrycia niezgodności kształtu powierzchni roboczych, które mają wpływ na cichobieżność łożysk. W typowych łożyskach kół maksymalna różnica nierówności nie powinna przekraczać 5 mikrometrów.

Karta pomiarowa badań kontrolnych okrągłości łożysk BTA

Badane łożysko charakteryzuje się prawidłowym rozkładem nierówności, nie ma gwałtownych uskoków, maksymalna różnica wzniesień wynosi 1,84mm < 5mm.

Badania materiałowe

Kluczowe znaczenie dla nośności i trwałości łożysk mają: skład chemiczny stali oraz rodzaj obróbki cieplno-chemicznej. Wszelkie błędy w procesie wytwarzania łożyska mają wpływ na przyśpieszone zużycie warstwy powierzchniowej łożyska. Na przykład nieprawidłowy dobór parametrów szlifowania powoduje powstanie siatki mikropęknięć na powierzchni, co może spowodować spadek żywotności o 50%.

Aby wykryć wszelkie niezgodności tego typu w laboratorium Labo-Tech powstała pełna ścieżka preparatyki elementów części zamiennych. Sterowane komputerowo przecinarka oraz szlifierko-polerka są niezbędnymi urządzeniami na etapach przygotowawczych do badań mikrostruktury. Dopiero po odpowiednim przygotowaniu próbek można przeprowadzić badania materiałowe: twardość oraz mikrostrukturę stali. Warunkiem dopuszczenia do sprzedaży łożysk i piast kół jest pozytywne przejście wszystkich testów, zarówno geometrycznych, jak i wytrzymałościowych. Ma to na celu wypracowanie standardów jakościowych, które muszą spełnić dostawcy łożysk. Badania są cyklicznie powtarzane, tak, aby nie dopuścić do spadku jakości produktu.

Czy chcesz przeczytać cały artykuł?
Pobierz cały artykuł
Podobne artykuły
Pomiary pod lupą
Pomiary pod lupą

Prawidłowe wykonywanie pomiarów oraz dbałość o przyrządy pomiarowe jest podstawą dobrej praktyki warsztatowej. Laboratorium IC …

Zobacz więcej
Sekrety długowieczności amortyzatorów
Sekrety długowieczności amortyzatorów

Amortyzatory Magnum Technology obecne są na polskim rynku od 2004 r. Powstają dzięki doświadczonej kadrze …

Zobacz więcej
Gwarancja jakości
Gwarancja jakości

Inter Cars SA jest jednym z nielicznych dystrybutorów części zamiennych w Europie, posiadającym własne laboratorium …

Zobacz więcej
Kontakt
Chcesz zlecić niezależne badanie lub ekspertyzę w profesjonalnym laboratorium?
Zadzwoń pod
...lub umów wizytę kontaktując się z nami mailowo