Sprzęt badawczy
Sprzęt badawczy

Badania wdrożeniowe oraz optymalizacja użytkowych właściwości materiałów stosowanych w budowie pojazdów są niezwykle ważne. Jakie są możliwości pracy naszego laboratorium? Sprawdź!

Na jakich urządzeniach pracujemy?

Intermeko Europe to profesjonalne urządzenia badawcze, których spójność pomiarowa wyników jest zachowana przez wzorcowania dokonywane przez jednostki akredytowane. Spójność pomiarowa udokumentowana jest przez wyniki sprawdzeń i potwierdzona świadectwami wzorcowań. Dzięki temu wyniki pomiarów prowadzonych w Intermeko Europe są jednoznaczne. Metody pobierania próbek i realizacja badań są zgodne z Polskimi Normami przyjętymi przez Polski Komitet Normalizacyjny. Wyniki końcowe oraz analizy są opracowywane przez doświadczoną kadrę inżynierską.

Badanie parametrów geometrycznych
Badanie parametrów geometrycznych

Wymiary części muszą być zgodne z dokumentacją techniczną. Precyzja oraz sposób pasowania, montażu  takich elementów jak np. piasty czy łożyska wymagają urządzeń pomiarowych o wysokiej dokładności. Odchyłki wymiarów nominalnych muszą zawierać się ściśle w podanej przez konstruktora tolerancji.

Badanie twardości i mikrotwardości
Badanie twardości i mikrotwardości

Badanie twardości jest podstawowym badaniem właściwości fizycznych materiału. Możliwość wykazania, iż twardość materiału jest zgodna z wymaganiami specyfikacji i dostarczaną dokumentacją, staje się coraz ważniejsza w kontaktach z Klientami i partnerami biznesowymi. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pomiaru twardości materiałów, a także niektórych powłok czy warstwy hartowania. Posiadamy w ofercie twardościomierze: Rockwella [HRC], Brinella [HB], Vickersa [HV] oraz mikrotwardość Vickersa [µHV].

Badanie twardości gumy metodą Shore‘a
Badanie twardości gumy metodą Shore‘a

Twardość materiałów polimerowych oznacza się metodą Shore’a zgodnie z normą PN-ISO 868, wgłębnikiem według normy PN-93/C-04206.

Badania metalograficzne
Badania metalograficzne

Badania metalograficzne polegają na obserwacji naturalnych powierzchni lub specjalnie przygotowanych zgładów metalograficznych w celu określenia struktury, oceny jakości lub identyfikacji nieciągłości w materiale poddanemu badaniom.

Badania składu chemicznego XRF
Badania składu chemicznego XRF

Posiadamy najnowszej generacji przenośny spektrometr XRF (fluorescencji rentgenowskiej) firmy Olympus. Spektrometr umożliwia wykonywanie analizy składu chemicznego metodą nieniszczącą, m.in. stali oraz innych metali stopowych. Dodatkowo jesteśmy w stanie sprawdzić występowanie szkodliwych pierwiastków z zgodnie z dyrektywą RoHS w różnorodnych materiałach. Detekcja w jednostkach [ppm].

Badania chropowatości
Badania chropowatości

Pomiary chropowatości wykonujemy za pomocą specjalnego urządzenia- profilometrem. Chropowatość jest jedną z istotnych cech powierzchni metali, szczególnie gdy badane elementy przechodziły wcześniej przez obróbkę mechaniczną bądź termiczną.

Badania wytrzymałościowe
Badania wytrzymałościowe

Urządzenie badawcze – hydrauliczna maszyna wytrzymałościowa- umożliwia uzyskanie charakterystyk fizycznych materiałów metalicznych, kompozytowych i innych.  Badamy takie parametry wytrzymałościowe jak: wytrzymałość na rozciąganie, granicę plastyczności, moduł Younga i wydłużenie przy rozerwaniu. Posiadamy maszynę niemieckiej firmy Heckert o zakresie pomiarowym 40 kN wraz z wyposażeniem do prób rozciągania, ściskania, zginania.

Badania dynamiczne (zmęczeniowe)
Badania dynamiczne (zmęczeniowe)

Maszyna wytrzymałościowa o zakresie do 10 kN pozwala na badania statyczne dla rozciągania, ściskania i zgnania.

Badania odporności na korozję
Badania odporności na korozję

Test przeprowadzany jest zgodnie z normą PN-EN ISO 9227 w rozpylonej solance obojętnej (NSS) w celu oszacowania odporności na korozję materiałów metalowych ze stałą lub czasową ochroną antykorozyjną lub bez takiej ochrony.

Badania funkcjonalne amortyzatorów zawieszenia
Badania funkcjonalne amortyzatorów zawieszenia

Na specjalnym urządzeniu badawczym sprawdzamy jak funkcjonują amortyzatory. W tym celu wymuszamy ruch tłoczyska i rejestrujemy siłę z jaką reaguje na czujnik siły podczas ugięcia i odbicia.

Badania szczelności
Badania szczelności

Badanie szczelności przeprowadzamy na takich elementach jak: wymienniki ciepła chłodnic stosowanych do chłodzenia silników spalinowych, zbiorniki wyrównawcze, chłodnice, przewody hamulcowe. Badania te pozwalają na szybkie wykrycie uszkodzenia uszczelki czy niezgodności wyrobu.

Badanie funkcjonalne zaworów pneumatycznych do pojazdów ciężarowych
Badanie funkcjonalne zaworów pneumatycznych do pojazdów ciężarowych

Firma Intermeko Europe została wyposażona w kompletne urządzenia testowe umożliwiające sprawdzenie zaworów pneumatycznych pracujących w układach hamulcowych samochodów ciężarowych.

Kompresory - badania funkcjonalne i wydajności
Kompresory - badania funkcjonalne i wydajności

Stanowisko do diagnostyki sprężarek klimatyzacji samochodowej. Jest to tester służy do badania stanu technicznego sprężarek klimatyzacji pojazdów pracujących z czynnikiem chłodniczym R134a lub R1234yf.

Badania elektryczne
Badania elektryczne

Stół probierczy do weryfikacji podstawowych parametrów funkcjonalnych urządzeń elektrycznych m.in. silników podnośników szyb, silników wycieraczek, silniczków dmuchaw i wielu innych.

Kontakt
Chcesz zlecić niezależne badanie lub ekspertyzę w profesjonalnym laboratorium?
Zadzwoń pod
+48 22 469 89 70
...lub umów wizytę kontaktując się z nami mailowo